Správa bytových domů

ASK - REAL, realitní a inženýrská kancelář

Program 1 - pro majitele komerčních a jiných nemovitostí

Komplexní služby v oblasti správy nemovitostí, zastupování vlastníků a ochrany jejich zájmu. V rozsahu služeb daných príslušnou smlouvou o správě nemovitosti přebíráme, jako správci, povinnosti vlastníka nemovitosti, vyplývající z platných zákonu a prováděcích předpisů, vč. Odpovědnosti, a to v oblasti provozně technické, stavebně technické, ekonomické, právní, realitní, inženýrské a dalších činností, dle požadavku vlastníka a vzájemné dohody.

Realitní činnost

 • veřejná prezentace volných prostor v nemovitosti
 • realitní činnost – vyhledání vhodných nájemců na volné prostory, zajištění prohlídek prostor
 • zajištění kompletního právního servisu – nájemní smlouvy, vypracování předávacích protokolů, atd.
 • ostatní poradenský servis

Realitní činnost zajištujeme v případě, kdy se v nemovitosti mají uvolnit nebo uvolní nebytové či bytové prostory. Provozně technická činnost

 • zajištění dodávek služeb (médií) spojených s užíváním budov (napr.: el. energie, plynu, vody, tepla, TUV, provoz výtahu, VZT, STA, apod.) a to bun na účet vlastníka nebo přímo na účet správce
 • vzajištění nepřetržité pohotovostní havarijní služby
 • zajištění pravidelného úklidu společných prostor domu, chodníku, údržba trávníku a dřevin
 • zajištění drobné údržby
 • vedení evidence nájemců nebytových prostor
 • přebírání a předávání nebytových prostor podle pokynu vlastníka
 • vyhodnocení provozních nákladů, případné návrhy úsporných opatření

Stavebně technická činnost

 • vedení technické evidence domu a nebytových prostor
 • vystavování a vedení tzv. passportu domu, nebytových prostor
 • zajištění provedení provozních revizí technických zařízení nemovitosti dle príslušných prováděcích předpisů státního odborného dozoru a CSN (zejména: plyn, elektro, hromosvod, výtah, PO)
 • zajištování rozsáhlejších oprav, úprav a rekonstrukcí podle vlastníkem schválených návrhů, vč. kontroly provedení a správnosti účtovaných cen – stavební dozor
 • pravidelné hodnocení stavu nemovitostí, vč. podávání návrhu na nezbytné rozsáhlejší opravy, úpravy či rekonstrukce
 • plnění povinnosti vlastníka nemovitostí vyplývající ze stavebního zákona a dalších prováděcích předpisů
 • zajištování znaleckých a odborných posudků

Ekonomická činnost

 • předpis nájemného, dle pokynu vlastníka a v souladu s prováděcími předpisy ( stanovení regulovaného nájemného )
 • změny předpisů nájemného a služeb v souvislosti s prubežnými změnami vyplývajícími z aktualizace právních norem a v závislosti na cenách dodavatelů
 • kontrola úhrad nájemného, služeb
 • po marném uplynutí lhůty, vyplývající z upomínky k zaplacení, vymáhání pohledávky, v součinnosti s vlastníkem
 • vyúčtování služeb, spojených s užíváním nebytových prostor a společných částí, a to na jednotlivé nájemce a kontrola úhrady tohoto vyúčtování
 • předkládání vyúčtování nákladů, spojených s provozem nemovitostí, formou účetní uzávěrky

Právní činnost

 • zastupování vlastníka v případě likvidace pojistných událostí
 • příprava veškerých potřebných podkladu pro právní vymáhání pohledávek, rozhodčí či soudní řízení, pro exekuce
 • součinnost firemního právníka při právních konzultacích, týkajících se spravované nemovitosti

Speciální nabídka

 • konzultace a poradenství
 • archivace dokumentace vlastníka nemovitosti po dobu výkonu správy (technická, stavební, ekonomická apod.)
 • zimní údržba – sníh, námraza, rampouchy, posyp, atd.
 • letní údržba – sečení trávy, prořezávání stromů a keřů, apod.

Pokud ve výčtu činností nenajdete Vámi požadovanou službu, lze ji po domluve podmínek připojit. Naopak pokud nejakou službu vyžadovat nebudete, lze ji odebrat.
Asociace realitních kanceláří České republiky Zpravodajský server iDNES.cz Evropský klub realitních kanceláří HOME STAGING